สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 20 หมู่บ้าน

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ม.1 รุน 0 0 0
ม.2 ท่าสว่าง 0 0 0
ม.3 ดอนน้ำตาล 0 0 0
ม.4 บุอำเปาว์ 0 0 0
ม.5 หัวอ่าง 0 0 0
ม.6 อำปึล 0 0 0
ม.7 โพธิ์ทอง 0 0 0
ม.8 โคกสูง 0 0 0
ม.9 หนองแรด 0 0 0
ม.10 โนนยางกุด 0 0 0
ม.11 อุโลก 0 0 0
ม.12 สกอร์ 0 0 0
ม.13 นาพูน 0 0 0
ม.14 หนองตาเลิ๊ฟ 0 0 0
ม.15 หนองแวง 0 0 0
ม.16 ไทยสันติสุข 0 0 0
ม.17 ไทยนิยม 0 0 0
ม.18 พนมดงรัก 0 0 0
ม.19 เขาโต๊ะ 0 0 0
ม.20 อำปึล(20) 0 0 0
รวม 0 0 0