สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 10 หมู่บ้าน

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ม.1 สำเภาลูน 0 0 0
ม.2 ตาปัน 0 0 0
ม.3 ไทยเดิม 0 0 0
ม.4 สวาท 0 0 0
ม.5 โคกสมอง 0 0 0
ม.6 แกรง 0 0 0
ม.7 ไทยเดิมน้อย 0 0 0
ม.8 ใหม่พัฒนา 0 0 0
ม.9 ไทยเจริญ 0 0 0
ม.10 โคกเพชร 0 0 0
รวม 0 0 0