สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 10 หมู่บ้าน

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ม.1 ตาวัง 0 0 0
ม.2 นา 0 0 0
ม.3 กะเพอโร 0 0 0
ม.4 ตะแบง 0 0 0
ม.5 แสนสำราญ 0 0 0
ม.6 หนองโจงโลง 0 0 0
ม.7 จบก 0 0 0
ม.8 โคกสำโรง 0 0 0
ม.9 หนองเหล็ก 0 0 0
ม.10 ไทรโยง 0 0 0
รวม 0 0 0