สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 10 หมู่บ้าน

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ม.1 ดู่หัวนา 0 0 0
ม.2 โคก 0 0 0
ม.3 ขนวน 0 0 0
ม.4 นาเทิง 0 0 0
ม.5 เปือย 0 0 0
ม.6 พอก 0 0 0
ม.7 หนองพญา 0 0 0
ม.8 ศรีราชา 0 0 0
ม.9 ห้วยทุ่ง 0 0 0
ม.10 โนนสำราญ 0 0 0
รวม 0 0 0