สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 10 หมู่บ้าน

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ม.1 ทับใหญ่ 0 0 0
ม.2 โนนแคน 0 0 0
ม.3 โพธิ์ 0 0 0
ม.4 โนนคูณ 0 0 0
ม.5 โนนบาก 0 0 0
ม.6 จาน 0 0 0
ม.7 ทับน้อย 0 0 0
ม.8 จาน 0 0 0
ม.9 จาน 0 0 0
ม.10 โพธิ์ 0 0 0
รวม 0 0 0