สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 11 หมู่บ้าน

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ม.1 ลำเพิญ 0 0 0
ม.2 ดง 0 0 0
ม.3 ดงเปือย 0 0 0
ม.4 บอน 0 0 0
ม.5 กุดขาคีม 0 0 0
ม.6 เค็ง 0 0 0
ม.7 ดงเปือย 0 0 0
ม.8 นาสว่าง 0 0 0
ม.9 ศาลา 0 0 0
ม.10 ดงเปือย 0 0 0
ม.11 เกาะแก้ว 0 0 0
รวม 0 0 0