กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
โปรแกรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันทีไม่จำกัดเวลา ฟรีๆ!

 • ตัวอักษรใหญ่ ใช้งานง่าย เหมาะสมกับทุกวัย

 • รองรับระบบหลายบัญชี สทบ.1, บัญชีเงินสะสม 2, บัญชีเงินกู้ 3, บัญชีสถาบัน, บัญชีประชารัฐ และเพิ่มเองได้ในอนาคต

 • บันทึกทะเบียนสมาชิก รองรับเครื่องอ่านบัตรประชาชน

 • บันทึกรับ เงินหุ้น สัจจะรายเดือน เงินรับฝาก พิมพ์สมุดสัจจะสมาชิกได้ ทั้งแบบหน้าเดียว และสมุด Passbook (มีแบบให้)

 • บันทึกแยก เงินฝาก-ถอน ต่างหากได้ (สำหรับสถาบันการเงินชุมชน)

 • ระบบลูกหนี้ คำนวณดอกเบี้ยอัตโนมัติ กำหนดประเภทกู้ได้เอง พิมพ์สมุดกู้ได้ ทั้งแบบหน้าเดียว และสมุด Passbook (มีแบบให้)

 • บันทึกบัญชีอัตโนมัติ ดูงบการเงินได้ทุกวัน

 • คำนวณเงินจัดสรร และเงินปันผลอัตโนมัติ

 • สามารถพิมพ์เอกสารตามแบบที่ สทบ.กำหนดล่าสุดได้อัตโนมัติ เช่น สัญญาเงินกู้ หนังสือสั่งจ่ายเงินกู้ ค่านำงาน หนังสือนำส่งเงินชำระหนี้ ฯลฯ

 • รองรับ เครื่องอ่านบัตรประชาชน บันทึกรูปถ่ายได้

 • รองรับ ระบบเครือข่าย (LAN) เชื่อมต่อหลายเครื่อง

 • การพิมพ์ใบเสร็จหลายรูปแบบ A4 สลิป ฟอร์ม Passbook (มีแบบให้)

หากต้องการเปลี่ยนชื่อกองทุน
และใช้งานในระบบเครือข่าย (LAN) ได้หลายเครื่อง

สั่งซื้อวันนี้

7,900.-


(ราคาพิเศษ 6,000 บาท ประจำเดือน มิ.ย.66)

แถมฟรี!

เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด 1 เครื่อง

โปรแกรม Village Fund
เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด

อัพเดท V. 1.07 (7 ก.พ.2566)

 • เพิ่มลิงค์วิธีใช้ EP.01-EP.12 ในหน้าตั้งค่าต่างๆ

 • แก้ปัญหา QR-Code วิธีใช้สแกนไม่ได้

 • เพิ่มปุ่ม นำเข้าทะเบียนสมาชิกจากไฟล์ Excel ในการยกยอดจากระบบเก่า

 • แก้ไขปัญหาโปรแกรมหยุดตอบสนองและปิดตัวเอง

 • ข้อผิดพลาดเล็กน้อยๆ อื่นๆ

อัพเดท V. 1.09 (14 ก.พ.2566)

 • เพิ่มลิงค์วิธีใช้ EP.13-EP.19 ในโปรแกรมหน้าต่างๆ

 • แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยๆ อื่นๆ

อัพเดท V. 1.11 ( ก.พ.2566)

 • บันทึกรับสัจจะ รับย้อนหลังสมาชิกที่ค้าง หรือรับล่วงหน้าได้แล้ว

 • เลือกบันทึกการถอน หุ้น สัจจะ ได้แล้ว

 • เพิ่มรายงาน หมายเหตุประกอบงบการเงินทุกบัญชี ตามแนวทางใหม่ของ สทบ. (10 ก.พ.2566)

 • ปรับปรุงฟอร์ม คำขอพักชำระหนี้ เอกสารแนบท้ายสัญญา ตามแบบ สทบ.พ.1-6 (14 ก.พ.2566)

 • แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยๆ อื่นๆ

โปรแกรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ย้อนกลับ