กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันทีไม่จำกัดเวลา ฟรีๆ!

 • ตัวอักษรใหญ่ ใช้งานง่าย เหมาะสมกับทุกวัย

 • บันทึกสัจจะรายเดือน พิมพ์สมุดสัจจะสมาชิกได้

 • บันทึกคำขอกู้ พิมพ์สัญญา พิมพ์สมุดเงินกู้สมาชิกได้

 • ระบบลูกหนี้ คำนวณดอกเบี้ยอัตโนมัติ กำหนดประเภทกู้ได้เอง

 • บันทึกบัญชีอัตโนมัติ ดูงบการเงินได้ทุกวัน

 • รองรับ เครื่องอ่านบัตรประชาชน บันทึกรูปถ่ายได้

 • รองรับ ระบบเครือข่าย (LAN) เชื่อมต่อหลายเครื่อง

 • รองรับ เครื่องพิมพ์สมุด Passbook ทั้งสมุดสัจจะ และสมุดกู้ (มีแบบให้)

 • มีลิ้งค์ คลิปวิธีใช้งาน ในแต่ละหน้าของโปรแกรม

 • รองรับ การพิมพ์ใบเสร็จหลายรูปแบบ A4 สลิป ฟอร์ม Passbook (มีแบบให้)

อัพเดท V. 2.05 (เม.ย.2566)

 • เพิ่มบัญชีเงินกองทุน บันทึกรับ-จ่ายได้ เช่น กองทุนฌาปนกิจ กองทุนสวัสดิการ เป็นต้น

 • ค้นหาและพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน ย้อนหลังได้

 • การจัดสรรกำไรประจำปี สามารถบันทึกเก็บไว้ดูย้อนหลังได้

 • สามารถบันทึกค่าใช้จ่าย คำนวณดอกเบี้ยเงินสัจจะ บันทึกปันผล เฉลี่ยคืน สามารถบันทึกเก็บไว้ดูย้อนหลังได้

 • สามารถตั้งค่าให้ถอนเงินสัจจะสะสม สัจจะพิเศษได้

 • คำขอกู้สามารถบันทึกผู้ค้ำประกันได้มากกว่า 2 คน สามารถพิจารณากู้ และพิมพ์สัญญา พร้อมกันเป็นกลุ่มได้

 • ปรับปรุงแบบสัญญากู้ สัญญาค้ำประกัน ใบแจ้งเตือนหนี้ครบกำหนด ให้มีความสวยงามถูกต้องมากขึ้น

 • ปรับปรุงหน้าบันทึกการตรวจสอบ ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

 • นำเข้าทะเบียนสมาชิก และทะเบียนลูกหนี้ จากไฟล์ Excel ในขั้นตอนการยกยอดงบการเงินได้แล้ว

 • ปรับปรุงการเตือนให้สำรองข้อมูลให้เหมาะสม (เตือนหากไม่สำรองเกิน 1 เดือน)

 • แก้ไขข้อผิดพลาด และปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อยๆ ที่ตรวจพบจากผู้ใช้หากต้องการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม
และใช้งานในระบบเครือข่าย (LAN) ได้หลายเครื่อง

สั่งซื้อวันนี้

6,900.-


(ราคาพิเศษ 5,000 บาท)

แถมฟรี!

เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด 1 เครื่อง

โปรแกรม Saving Fund
เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดติดต่อสั่งซื้อที่ เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ย้อนกลับ