กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันทีไม่จำกัดเวลา ฟรีๆ!

  • ตัวอักษรใหญ่ ใช้งานง่าย เหมาะสมกับทุกวัย

  • บันทึกสัจจะรายเดือน พิมพ์สมุดสัจจะสมาชิกได้

  • บันทึกคำขอกู้ พิมพ์สัญญา พิมพ์สมุดเงินกู้สมาชิกได้

  • ระบบลูกหนี้ คำนวณดอกเบี้ยอัตโนมัติ กำหนดประเภทกู้ได้เอง

  • บันทึกบัญชีอัตโนมัติ ดูงบการเงินได้ทุกวัน

  • รองรับเครื่องอ่านบัตรประชาชน บันทึกรูปถ่ายได้

  • รองรับระบบเครือข่าย (LAN) เชื่อมต่อหลายเครื่อง

หากต้องการกำหนด "ชื่อกลุ่ม" ในหัวกระดาษรายงาน
และใช้งานในระบบเครือข่าย (LAN) ได้หลายเครื่อง

สั่งซื้อวันนี้

5,000.-

แถมฟรี!

เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด 1 เครื่อง และแฟลชไดร์ฟ 1 อัน บรรจุไฟล์ติดตั้งรองรับระบบเครือข่ายและไฟล์คู่มือการใช้งานแบบละเอียด

โปรแกรม Saving Fund
เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด
แฟลชไดร์ฟ
ไฟล์คู่มือละเอียดฉบับเต็มติดต่อสั่งซื้อที่ เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ย้อนกลับ