กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันทีไม่จำกัดเวลา ฟรีๆ!

  • ตัวอักษรใหญ่ ใช้งานง่าย เหมาะสมกับทุกวัย

  • บันทึกสัจจะรายเดือน พิมพ์สมุดสัจจะสมาชิกได้

  • บันทึกคำขอกู้ พิมพ์สัญญา พิมพ์สมุดเงินกู้สมาชิกได้

  • ระบบลูกหนี้ คำนวณดอกเบี้ยอัตโนมัติ กำหนดประเภทกู้ได้เอง

  • บันทึกบัญชีอัตโนมัติ ดูงบการเงินได้ทุกวัน

  • รองรับ เครื่องอ่านบัตรประชาชน บันทึกรูปถ่ายได้

  • รองรับ ระบบเครือข่าย (LAN) เชื่อมต่อหลายเครื่อง

  • รองรับ เครื่องพิมพ์สมุด Passbook ทั้งสมุดสัจจะ และสมุดกู้ (มีแบบให้)

  • มีลิ้งค์ คลิปวิธีใช้งาน ในแต่ละหน้าของโปรแกรม

  • รองรับ การพิมพ์ใบเสร็จหลายรูปแบบ A4 สลิป ฟอร์ม Passbook (มีแบบให้)

หากต้องการกำหนด "ชื่อกลุ่ม" ในหัวกระดาษรายงาน
และใช้งานในระบบเครือข่าย (LAN) ได้หลายเครื่อง

สั่งซื้อวันนี้

6,900.-

แถมฟรี!

เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด 1 เครื่อง

โปรแกรม Saving Fund
เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดติดต่อสั่งซื้อที่ เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ย้อนกลับ