เลือกหมู่บ้านของท่านเพื่อเปิดใช้งาน

กรุณาเลือกพื้นที่ที่ต้องการเปิดใช้ระบบหรือต่ออายุ
กรุณาเลือกพื้นที่จากรายการด้านบนนี้...

  จังหวัด ที่ต้องการสมัครเปิดใช้งาน ONE PLAN System : ระบบบันทึกและประสานแผนพัฒนา

ONE PLAN System

ระบบบันทึกและประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เป็นระบบอัตโนมัติสามารถเข้าใช้งานทั้ง

  • ระดับหมู่บ้าน : เข้ารหัสหมู่บ้าน เพื่อบันทึกแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน 5 ปี
  • ระดับตำบล : เข้ารหัสตำบล เพื่อประสานโครงการจากทุกหมู่บ้านอัตโนมัติ สามารถเพิ่มองค์กรระดับตำบลที่มีแผนเป็นของตัวเอง เพื่อให้รวมเข้ามาในระบบประสานร่วมกัน
  • ระดับอำเภอ : เข้ารหัสอำเภอ เพื่อประสานโครงการจากทุกตำบลอัตโนมัติ สามารถเพิ่มองค์กรระดับอำเภอที่มีแผนเป็นของตัวเอง เพื่อให้รวมเข้ามาในระบบประสานร่วมกัน
  • ระดับจังหวัด : เข้ารหัสจังหวัด เพื่อประสานโครงการจากทุกอำเภออัตโนมัติ สามารถเพิ่มองค์กรระดับจังหวัดที่มีแผนเป็นของตัวเอง เพื่อให้รวมเข้ามาในระบบประสานร่วมกัน

ทุกระดับ สามารถกำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดการเชื่อมโยงระหว่างกัน สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ของโครงการและดูภาพรวมได้ โครงการที่ประสานแล้วจะเห็นข้อมูลการเชื่อมโยง สามารถส่งออกบัญชีโครงการเป็น Excel หรือสั่งพิมพ์ได้ สามารถบันทึกรายงานโครงการที่ดำเนินการแล้วได้ แผนที่บันทึกเข้าสู่ระบบแล้วจะคงอยู่ไม่ถูกลบทิ้ง เพื่อใช้ทบทวนในแต่ละปี

ดังนั้น การเปิดใช้งานจึงต้องเปิดทั้งพื้นที่ โดยเน้นที่ระดับหมู่บ้านเป็นจุดตั้งต้นโครงการ จะคิดค่าบริการเฉพาะระดับหมู่บ้าน ส่วนระดับตำบล อำเภอ จังหวัด สามารถใช้งานได้ฟรี และจะเปิดให้ใช้งานเมื่อ มีหมู่บ้านเปิดใช้อย่างน้อยครบ 1 ตำบล

ค่าบริการเบื้องต้น หมู่บ้านละ 300 บาท/ปี เพื่อเป็นค่าเช่า Server และเปิดใช้ระบบแผนที่

กำลังพัฒนาต่อ ให้สามารถบันทึกและวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่ และเชื่อมโยงสู่การจัดทำแผนอัตโนมัติในระดับหมู่บ้าน เพื่อให้เห็นการเชื่อมโยงทั้งระบบ

[เหมาจ่ายทั้งตำบล] ลด 10% จากราคาปกติ (จำนวนหมู่บ้าน x 270 บาท/ปี)

[เหมาจ่ายทั้งอำเภอ] ลด 20% จากราคาปกติ (จำนวนหมู่บ้าน x 240 บาท/ปี) พร้อมอบรมฟรี

[เหมาจ่ายทั้งจังหวัด] ลด 30% จากราคาปกติ (จำนวนหมู่บ้าน x 210 บาท/ปี) พร้อมอบรมฟรี

จังหวัดที่ต้องการลองใช้ระบบ สามารถแจ้งเปิดระบบได้ ค่าติดตั้งเริ่มต้น 10,000 บาท โดยเปิดให้ใช้ ทุกหมู่บ้านในจังหวัด ฟรี! เป็นเวลา 1 เดือน

ติดต่อผู้พัฒนา