ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 20 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
หนองเทพ ม.1 0
หนองเทพ ม.2 0
สำโรง ม.3 0
หนองมะนาว ม.4 0
หนองแวง ม.5 0
อีโสด ม.6 0
ผำ ม.7 0
เป็นเย็น ม.8 0
สองห้อง ม.9 0
ขนวน ม.10 0
โนนสะเดา ม.11 0
อีตู้ ม.12 0
หนองผาง ม.13 0
โนนแคน ม.14 0
วังยูง ม.15 0
หนองหว้า ม.16 0
หนองผาย ม.17 0
ทึเจริญ ม.18 0
หนองบาก ม.19 0
ผำ ม.20 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา