ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 20 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
รุน ม.1 0
ท่าสว่าง ม.2 0
ดอนน้ำตาล ม.3 0
บุอำเปาว์ ม.4 0
หัวอ่าง ม.5 0
อำปึล ม.6 0
โพธิ์ทอง ม.7 0
โคกสูง ม.8 0
หนองแรด ม.9 0
โนนยางกุด ม.10 0
อุโลก ม.11 0
สกอร์ ม.12 0
นาพูน ม.13 0
หนองตาเลิ๊ฟ ม.14 0
หนองแวง ม.15 0
ไทยสันติสุข ม.16 0
ไทยนิยม ม.17 0
พนมดงรัก ม.18 0
เขาโต๊ะ ม.19 0
อำปึล(20) ม.20 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา