ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 16 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
ทับทัน ม.1 0
เสรียง ม.2 0
กระชาย ม.3 0
ร่มเย็น ม.4 0
โนนเจริญ ม.5 0
ลำหาด ม.6 0
เลิศอรุณ ม.7 0
วังปลัด ม.8 0
กระทม ม.9 0
กล้วย ม.10 0
เดือยไก่แก้ว ม.11 0
ขามพัฒนา ม.12 0
โคกยาง ม.13 0
สวาท ม.14 0
โคกสวาย ม.15 0
ดงสวรรค์ ม.16 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา