ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 18 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
ขนาดมอญตะวันออก ม.1 0
ตาเมา ม.2 0
ปวงตึก ม.3 0
ขนาดมอญ ม.4 0
ขยอง ม.5 0
โนนสว่าง ม.6 0
คะนา ม.7 0
ทับดัด ม.8 0
ดาร์ ม.9 0
ภูมินิยม ม.10 0
ห้วยสิงห์ ม.11 0
ตาแตรว ม.12 0
โคกสง่า ม.13 0
ตาตุม ม.14 0
เสรีพัฒนา ม.15 0
ขนาดมอญใต้ ม.16 0
สะพานใหม่พัฒนา ม.17 0
ปวงตึกใต้ ม.18 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา