ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 21 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
กระเทียม ม.1 0
กระเทียม ม.2 0
แยง ม.3 0
ตระเปียงเวง ม.4 0
ถนน ม.5 0
หมื่นชัย ม.6 0
โคกรัมย์ ม.7 0
โนนสง่า ม.8 0
โนนสบาย ม.9 0
หนองกุง ม.10 0
โนนสำราญ ม.11 0
โคกใหญ่ ม.12 0
ชัยมงคล ม.13 0
โนนสบายน้อย ม.14 0
กระเทียมน้อย ม.15 0
โคกรัมย์พัฒนา ม.16 0
ขุนเทียม ม.17 0
หนองยาว ม.18 0
ด่านเจริญ ม.19 0
สุขสบาย ม.20 0
ตาเตือม ม.21 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา