ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 17 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
ขอนแตก ม.1 0
ตอกตรา ม.2 0
โตงน้อย ม.3 0
หัวกระบือ ม.4 0
สวาท ม.5 0
โคกปรือ ม.6 0
อาวอก ม.7 0
ขามน้อย ม.8 0
หนองปลาขาว ม.9 0
สุขสำราญ ม.10 0
แจงแมง ม.11 0
ผักไหม ม.12 0
หนองคูพัฒนา ม.13 0
ไทยสามัคคี ม.14 0
หนองตะเคียน ม.15 0
หนองปรือ ม.16 0
ขอนทองพัฒนา ม.17 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา