ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 17 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
โนนสวรรค์ ม.1 0
หนองคูน้อย ม.2 0
มะเขือ ม.3 0
ขะเนก ม.4 0
กรวด ม.5 0
หนองน้ำขุ่น ม.6 0
นาฮัง ม.7 0
หนองขาม ม.8 0
แก ม.9 0
หนองเหล็ก ม.10 0
สระใหญ่ ม.11 0
หนองขวาว ม.12 0
โนนดู ม.13 0
หนองไฮ ม.14 0
หนองคู ม.15 0
บก ม.16 0
นาแก ม.17 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา