ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 18 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
หนองจิก ม.1 0
หนองบัว ม.2 0
หนองกุง ม.3 0
บุกันแทน ม.4 0
สะโน ม.5 0
สัจจัง ม.6 0
หนองแต้ ม.7 0
โพธิ์ ม.8 0
หนองบัวโล๊ะ ม.9 0
หนองโดน ม.10 0
โนนเพ็ก ม.11 0
เหมือดแอ ม.12 0
ป่ากุง ม.13 0
หนองพุก ม.14 0
หนองแฝก ม.15 0
สลิ ม.16 0
โพธิ์ทอง ม.17 0
หนองบัว ม.18 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา