ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 18 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
ยาง ม.1 0
อนันต์ ม.2 0
อาเสก ม.3 0
ตาพรม ม.4 0
หนองเหล็ก ม.5 0
ศรีตะวัน ม.6 0
โนนแดง ม.7 0
สว่าง ม.8 0
โจก ม.9 0
ดงน้อย ม.10 0
จลุง ม.11 0
สว่าง ม.12 0
ทุ่งมนต์ ม.13 0
กระชาย ม.14 0
กะลัน(ตลาด) ม.15 0
กะลัน ม.16 0
อาเกียง ม.17 0
โคกพยอม ม.18 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา