ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 20 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
จารพัต ม.1 0
ระกา ม.2 0
สดอ ม.3 0
เปรียง ม.4 0
พันษี ม.5 0
ตะแบก ม.6 0
ไทร ม.7 0
กันจารย์ ม.8 0
พะม่า ม.9 0
จลง ม.10 0
กะพี้ ม.11 0
โคกเจริญ ม.12 0
หนองปรือ ม.13 0
โสภาเปรียง ม.14 0
โคกขลา ม.15 0
บุทม ม.16 0
จันทร์แสง ม.17 0
ทรัพย์ ม.18 0
ประดู่ ม.19 0
ป่ายาว ม.20 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา