ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 14 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
ปราสาท ม.1 0
ระแงงเหนือ ม.3 0
สำโรง ม.4 0
โตนด ม.5 0
ระเวียง ม.6 0
ยางเตี้ย ม.7 0
หนองไผ่ ม.8 0
กางของ ม.9 0
ระแงงใต้ ม.10 0
หนองหว้า ม.11 0
ยางเตี้ยใต้ ม.12 0
ตลาดระแงงเหนือ ม.13 0
ยางเตี้ย ม.14 0
โคกกลัน ม.15 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา