ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 13 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
นานวน ม.1 0
โคกกลาง ม.2 0
โนนตาล ม.3 0
อ้อมแก้ว ม.4 0
แท่น ม.5 0
โนนแดง ม.6 0
หัวนา ม.7 0
ต่าเพชร ม.8 0
หนองตาด ม.9 0
หนองคูณ ม.10 0
หนองพยอม ม.11 0
ทิพย์มงคล ม.12 0
หนองนา ม.13 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา