ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 17 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
หนองกระทุง ม.1 0
เบิด ม.2 0
เบิด ม.3 0
แข้ด่อน ม.4 0
หนองขอน ม.5 0
บะฮี ม.6 0
หนองผือ ม.7 0
หมกเต่า ม.8 0
หนองบัว ม.9 0
โนนน้อย ม.10 0
โคกพอก ม.11 0
ตากแดด ม.12 0
กกเค็ง ม.13 0
เบิด ม.14 0
หนองแมว ม.15 0
เบิด ม.16 0
หนองโพธิ์งาม ม.17 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา