ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 18 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
ด่าน ม.1 0
โจรก ม.2 0
สนวน ม.3 0
กระทม ม.4 0
เกษตรถาวร ม.5 0
โพนทอง ม.6 0
หนองสมบูรณ์ ม.7 0
นาเรือง ม.8 0
โคกเจริญ ม.9 0
ปลัดฤาษี ม.10 0
ธาตุน้อย ม.11 0
โนนสำราญ ม.12 0
ห้วยปาง ม.13 0
ด่านพัฒนา ม.14 0
นาจำปาแสงอรุณ ม.15 0
ใหม่เรือทอง ม.16 0
ไพรเงิน ม.17 0
หนองกระทม ม.18 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา