ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 20 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
กาบเชิง ม.1 0
บักจรัง ม.2 0
ตาเกาว์ใหม่ ม.3 0
จบก ม.4 0
โคกกลางสามัคคี ม.5 0
ปราสาทเบง ม.6 0
หมอนเจริญ ม.7 0
น้อยร่มเย็น ม.8 0
กันตวง ม.9 0
พาชื่น ม.10 0
ศรีพระจันทร์ ม.11 0
โคกเพชร ม.12 0
เขื่อนแก้ว ม.13 0
ปราสาทเบง ม.14 0
ปราสาทเบง ม.15 0
บักจรัง ม.16 0
กาบเชิง ม.17 0
ตาเกาว์พัฒนา ม.18 0
ปราสาทเบง ม.19 0
ใหม่พาชื่น ม.20 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา