ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 19 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
โคกสะอาด ม.1 0
กูน ม.2 0
รันเดง ม.3 0
ตาวร ม.4 0
ตายัวะ ม.5 0
โคกเบง ม.6 0
กาบกระบือ ม.7 0
โคกตะแบง ม.8 0
ทะลอกกอง ม.9 0
โคกเสาร์ ม.10 0
โคกเวง ม.11 0
โคกแดง ม.12 0
นิคมซอย 3 ม.13 0
ตราด ม.14 0
อลงกรณ์ ม.15 0
โคกโพธิ์ ม.16 0
ตาเมาะ ม.17 0
โคกใหญ่ ม.18 0
ร่มเย็น ม.19 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา