ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 18 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
โคกยาง ม.1 0
ใหม่ ม.2 0
ละลม ม.3 0
อังกัญโพธิ์ ม.4 0
จบก ม.5 0
โคลด ม.6 0
ผักหว้า ม.7 0
จรูกแขวะ ม.8 0
โคกทม ม.9 0
กะดาด ม.10 0
สี่เหลี่ยม ม.11 0
ดัจสันตูจ ม.12 0
สวายชอ ม.13 0
โคกวัด ม.14 0
โคกเพชร ม.15 0
โคกทม ม.16 0
โคกละลอก ม.17 0
สระ ม.18 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา