ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 19 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
ปรือ ม.1 0
คลอง ม.2 0
บักดอก ม.3 0
ละลมระไซร์ ม.4 0
หนองกก ม.5 0
หนองปริง ม.6 0
ตาลอก ม.7 0
จันก็วล ม.8 0
เซ็ม ม.9 0
โคกสำโรง ม.10 0
สวรรค์น้อย ม.11 0
ดงยาง ม.12 0
คุณสาร ม.13 0
บ๊ะสนา ม.14 0
กาลัน ม.15 0
สะกอร์ ม.16 0
โคกพลู ม.17 0
โคกป่าจิก ม.18 0
ปรือพัฒนา ม.19 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา