ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 18 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
เมืองลีง ม.1 0
หนองเหล็ก ม.2 0
ทวารไพร ม.3 0
กรูด ม.4 0
กันนัง ม.5 0
หนองซำ ม.6 0
ทุ่งนาค ม.7 0
ดงเค็ง ม.8 0
หลุมดิน ม.9 0
หนองขาม ม.10 0
จบก ม.11 0
ยาง ม.12 0
ทวารไพร ม.13 0
นานวนน้อย ม.14 0
ตาเมือง ม.15 0
หนองเหล็กตาช้าง ม.16 0
เชียงสง ม.17 0
หลวงอุดม ม.18 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา