ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 15 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
บะ ม.1 0
หนองตาไก้ ม.2 0
โคกสะอาด ม.3 0
เปรือยปราสาท ม.4 0
โนนสูง ม.5 0
ผางเก่า ม.6 0
สำโรง ม.7 0
เฉนียง ม.8 0
ตาเป๊ก ม.9 0
ปริง ม.10 0
ปรีง ม.11 0
หนองไผ่ ม.12 0
ยางเก่า ม.13 0
หนองสิม ม.14 0
ปรีง ม.15 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา