ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 19 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
หนองยาง ม.1 0
หนองคูน้อย ม.2 0
เมืองแก ม.3 0
หนองม่วง ม.4 0
ท่าศิลา ม.5 0
โคกล่าม ม.6 0
โนนสาย ม.7 0
หนองตาด ม.8 0
หนองแวง ม.9 0
กุง ม.10 0
สวนหม่อน ม.11 0
หนองขาม ม.12 0
โนนกลาง ม.13 0
ตากแดด ม.14 0
ร่มไทร ม.15 0
หนองแต้ ม.16 0
ท่าวังหิน ม.17 0
สระบัว ม.18 0
ตาดทอง ม.19 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา