ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 16 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
โพนครก ม.1 0
โพนขวาว ม.2 0
ขี้เหล็ก ม.3 0
สำโรง ม.4 0
สะเอิง ม.5 0
ขี้ตุ่น ม.6 0
กุดมะโน ม.7 0
เชียงท้าว ม.8 0
สมสะอาด ม.9 0
ห้วยอารีย์ ม.10 0
โพนยาง ม.11 0
หนองเรือ ม.12 0
โพนครก ม.13 0
โนนถั่ว ม.14 0
โพนครก ม.15 0
สำโรงเหนือ ม.16 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา