ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 22 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
พรมเทพ ม.1 0
สะเดา ม.2 0
เหล่า ม.3 0
โคนตุม ม.4 0
สาโรช ม.5 0
ยางกระจับ ม.6 0
ชายทุ่ง ม.7 0
โพนบุ ม.8 0
หัวพี ม.9 0
โนนม่วง ม.10 0
โสมน ม.11 0
บุใหญ่ ม.12 0
โนนขวาว ม.13 0
ไพรเวง ม.14 0
โนนแคน ม.15 0
ตาโต ม.16 0
ตะครอง ม.17 0
โคกปูน ม.18 0
พรมเทพเหนือ ม.19 0
ยางกระจับ ม.20 0
นาดีพัฒนา ม.21 0
โพธิ์ ม.22 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา