ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 20 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
กระโพ ม.1 0
กระเจา ม.2 0
หนองอีดำ ม.3 0
บอน ม.4 0
อาคุณ ม.5 0
ตระมูง ม.6 0
จินดา ม.7 0
ตาทิตย์ ม.8 0
ตากลาง ม.9 0
โนนโพ ม.10 0
ศาลา ม.11 0
หนองบึง ม.12 0
ตากลาง ม.13 0
หนองบัว ม.14 0
ภูดิน ม.15 0
บุรี ม.16 0
โคกกุง ม.17 0
หินเหล็กไฟ ม.18 0
ด่าน ม.19 0
ชะมวง ม.20 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา