ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 19 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
ตูม ม.1 0
เหล่าอ้อย ม.2 0
หมากมี่ ม.3 0
กระสัง ม.4 0
ปราสาท ม.5 0
โนนแดง ม.6 0
ลุงปุง ม.8 0
บัลลังก์ ม.10 0
น้ำคำ ม.11 0
เอือด ม.12 0
หมากมี่ ม.14 0
แข้ด่อน ม.15 0
โพนทา ม.16 0
ลุงปุง ม.17 0
หนองปล้อง ม.18 0
ดงแดง ม.19 0
น้ำซับ ม.20 0
สระทลา ม.21 0
บัวตูม ม.22 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา