ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 13 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
สำโรง ม.1 0
เบง ม.2 0
ท่าลาด ม.3 0
โนนโจด ม.4 0
ขี้เหล็ก ม.5 0
โคกเม็ก ม.6 0
ยางชุมใต้ ม.7 0
ศรีณรงค์ ม.8 0
วังศิลา ม.9 0
สำโรงเหนือ ม.10 0
โคกสนวน ม.11 0
ยางชุมเหนือ ม.12 0
ยางน้อย ม.13 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา