ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 12 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
ไพรขลา ม.1 0
ขาม ม.2 0
โพนทัน ม.3 0
ไพรขลาน้อย ม.4 0
ตาเฮอ ม.5 0
โนนสมบูรณ์ ม.6 0
ม่วงสวรรค์ ม.7 0
โนนตาล ม.8 0
โนนโพธิ์ ม.9 0
โพนม่วง ม.10 0
โพนงาม ม.11 0
โนนหนามแท่ง ม.12 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา