ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 19 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
ดู่นาหนองไผ่ ม.1 0
บ่อแก ม.2 0
กระเบื้อง ม.3 0
ขวาวโค้ง ม.4 0
ทิพย์นวด ม.5 0
กระสัง ม.6 0
แคน ม.7 0
ยางบ่อภิรมย์ ม.8 0
ผักบุ้ง ม.9 0
โนนตาล้าน ม.10 0
โนนตาปัง ม.11 0
โนนอารัมย์ ม.12 0
จันทร์หอม ม.13 0
ไทรงาม ม.14 0
โนนตาด ม.15 0
กระเบื้องใต้ ม.16 0
โนนม่วย ม.17 0
โนนมะเขือ ม.18 0
โนนสวรรค์พัฒนา ม.19 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา