ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 22 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
ชุมพลบุรี ม.1 0
ทัพค่าย ม.2 0
ดู่ ม.3 0
ตึกชุม ม.4 0
โนนสาย ม.5 0
หนองแต้ ม.6 0
หนองบัว ม.7 0
โคกสูง ม.8 0
โนนไร่ ม.9 0
ระหาร ม.10 0
แคนดำ ม.11 0
โนนทองหลาง ม.12 0
สวนหม่อน ม.13 0
แคนเกิด ม.14 0
โคกกลาง ม.15 0
โพนทอง ม.16 0
หนองบึง ม.17 0
ชุมพลบุรี ม.18 0
หนองแสง ม.19 0
ใหม่ สปก. ม.20 0
โนนสายเหนือ ม.21 0
โคกโต่ง ม.22 0
รวม 0

ติดต่อผู้พัฒนา