ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 14 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
ราม ม.1 3
ท่าเรือ ม.2 25
ตาเมิน ม.3 2
โคกสะอาด ม.4 3
ตาเปิบ ม.5 6
สังแก ม.6 5
เพี้ยสุข ม.7 4
สวาย ม.8 2
โคกสำโรง ม.9 4
แซะกะบาล ม.10 24
โชค ม.11 5
ก็วล ม.12 0
โคกตีง ม.13 15
เรียม ม.14 3
รวม 101

ติดต่อผู้พัฒนา