ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 14 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
เมืองที ม.1 1
ตาเปาว์ ม.2 6
ประปืด ม.3 58
บุทม ม.4 5
ทนงชัย ม.5 8
สำโรง ม.6 28
โคกลำดวน ม.7 21
ทนงรัตน์ ม.8 2
หนองกัว ม.9 1
สังแก ม.10 3
เซ็ม ม.11 6
กันจารย์ ม.12 49
กาเกาะ ม.13 6
ทนงชัยใหญ่ ม.14 10
รวม 204

ติดต่อผู้พัฒนา