ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 19 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
นาบัว ม.1 8
ระสีสันต์ ม.2 6
กระยูง ม.3 8
ละหุ่ง ม.4 1
นาเสือก ม.5 2
นาสาม ม.6 2
ตรม ม.7 15
กะทม ม.8 10
ตระงอล ม.9 23
โดนโอก ม.10 6
หนองกก ม.11 20
ปะปูล ม.12 3
ปอยตะแบง ม.13 4
ตังกอ ม.14 5
กระทม ม.15 3
โคกสะอาด ม.16 1
ไทรทาบ ม.17 6
สระบัว ม.18 4
เสม็ด ม.19 4
รวม 131

ติดต่อผู้พัฒนา