ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 14 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
เทนมีย์ ม.1 3
เกรียด ม.2 1
ทำนบ ม.3 130
คาบใต้ ม.4 31
คาบเหนือ ม.5 8
ระหาร ม.6 56
ตาเพชร ม.7 113
เฉนียง ม.8 59
อำปึล ม.9 11
โคกประสาท ม.10 103
สวาย ม.11 8
ขุนไชย์ ม.12 2
เสม็ด ม.13 53
บ้านจลง ม.14 2
รวม 580

ติดต่อผู้พัฒนา