ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 20 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
เฉนียง ม.1 23
ทำเนียบ ม.2 18
ตามีย์ ม.3 28
ประสาท ม.4 52
สก็วน ม.5 28
ตาแก ม.6 24
ห้วยราช ม.7 6
ถนน ม.8 30
กรอน ม.9 24
สกร็อม ม.10 13
ละเบิก ม.11 18
กะทม ม.12 23
หนองเต่า ม.13 6
ตาน็วง ม.14 29
ระไซร์ ม.15 16
ตาอำ ม.16 15
นาสม ม.17 47
ละเอาะ ม.18 13
โคกเพชร ม.19 27
กรอนเหนือ ม.20 7
รวม 447

ติดต่อผู้พัฒนา