ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 15 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
สำโรง ม.1 5
ทัพกระบือ ม.2 49
แสลงพันธ์ ม.3 9
กะทม ม.4 52
ตราด ม.5 15
ประสิทธนู ม.6 12
ใหม่ ม.7 18
เกรียด ม.8 30
ตะคร้อ ม.9 13
อังกัญ ม.10 21
กะลันทะ ม.11 12
ใหม่ ม.12 2
ไพรปันลา ม.13 32
เปรียง ม.14 0
ทัพกระบือใหม่ ม.15 0
รวม 270

ติดต่อผู้พัฒนา