ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 16 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
ตาอ็อง ม.1 4
จังเอิญโค ม.2 1
ยาง ม.3 8
จันรม ม.4 0
แจรน ม.5 3
ปราสาท ม.6 12
อังกัญ ม.7 9
เสกแอ ม.8 0
กาเกาะ ม.9 2
ขยอง ม.10 7
โนนจิก ม.11 5
ใต้ฆ้อง ม.12 2
แสงทรัพย์ ม.13 1
ปรีง ม.14 0
แสงตะวัน ม.15 3
ผักไหม ม.16 44
รวม 101

ติดต่อผู้พัฒนา