ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 16 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
สลักได ม.1 11
กันแสง ม.2 39
ทนง ม.3 6
ตระแบก ม.4 13
ประปืด ม.5 12
เสม็ดน้อย ม.6 19
ตะบัน ม.7 0
ตะวัน ม.8 27
เสม็ดใหญ่ ม.9 35
โคกบูรณ์ ม.10 22
ปวงตึก ม.11 16
บุตาดี ม.12 0
โคกกะชาย ม.13 10
โคกเพชร ม.14 6
ตะเซา ม.15 4
จะแกโกน ม.16 22
รวม 242

ติดต่อผู้พัฒนา