ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 21 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
ท่าสว่าง ม.1 2
เขวา ม.2 38
สำโรง ม.3 6
โคกเพชร ม.4 9
จะแกโกน ม.5 2
อังกัญ ม.6 7
ละเอาะ ม.7 6
กาเกาะ ม.8 1
ตาแบน ม.9 2
ระโยง ม.10 15
ส้มป่อย ม.11 2
ระเภาว์ ม.12 0
อาม็อง ม.13 3
จะแกแสรง ม.14 4
โคกจ๊ะ ม.15 5
ศาลา ม.16 5
กระเพอสกวม ม.17 4
โคกสวาย ม.18 10
โคกมะกะ ม.19 8
หนองปรือ ม.20 8
หนองบัว ม.21 3
รวม 140

ติดต่อผู้พัฒนา