ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 17 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน รวมโครงการ
นาดี ม.1 87
โคกวัด ม.2 18
ระกา ม.3 3
สำโรง ม.4 0
ประทัดบุ ม.5 20
โคกพระ ม.6 11
ระไซร์ ม.7 8
ลุมพุก ม.8 41
ตำปูง ม.9 31
อลอ ม.10 24
โดนอ็อง ม.11 6
กระทมพรง ม.12 11
ตาแฮม ม.13 9
สองชั้น ม.14 16
ลำดวน ม.15 55
โคกอรุณ ม.16 64
ประทัดบุคุ้มใต้ ม.17 23
รวม 427

ติดต่อผู้พัฒนา