ระบบประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่

แจ้งข่าวสาร ต้องการเปิดใช้งานระบบคลิก   สมัครใช้งาน
07/04/2566 เปิดใช้งานระบบ จ.นครศรีธรรมราช
01/04/2566 สามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ เส้นทาง พื้นที่ ของโครงการได้แล้ว
17/03/2566 สามารถกำหนดพิกัดเริ่มต้นของพื้นที่ได้แล้ว และสามารถประสานแผนในระดับตำบลได้แล้ว Youtube
15/03/2566 ปรับปรุงระบบ ให้เพิ่มองค์กรที่มีแผนพัฒนาเป็นของตัวเองได้ เพื่อบันทึกแผนงานโครงการเข้าสู่ระบบเพื่อประสานแผน
13/03/2566 อบรมการใช้งานระบบ อ.เมืองสุรินทร์ 20 ตำบล โดย พช.เมืองสุรินทร์

จำนวนโครงการ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) แยกปี รวม 23 อำเภอ
อำเภอ รวมโครงการ
เมืองนครศรีธรรมราช 0
พรหมคีรี 0
ลานสกา 7
ฉวาง 0
พิปูน 0
เชียรใหญ่ 0
ชะอวด 0
ท่าศาลา 0
ทุ่งสง 0
นาบอน 0
ทุ่งใหญ่ 0
ปากพนัง 0
ร่อนพิบูลย์ 0
สิชล 0
ขนอม 0
หัวไทร 0
บางขัน 0
ถ้ำพรรณรา 0
จุฬาภรณ์ 0
พระพรหม 0
นบพิตำ 0
ช้างกลาง 0
เฉลิมพระเกียรติ 0
รวม 7

ติดต่อผู้พัฒนา